Teisinė informacija

Skambinti 112

Mirus žmogui, apie tai reikia nedelsiant pranešti bendrosios pagalbos centrui, telefonu 112. Mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuoja medikai.

Kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančią bendrovę

Kol laukiate specialistų, kreipkitės į laidojimo paslaugas teikiančią bendrovę, kuri pasirūpins kūno transportavimu ir laidojimo organizavimo darbais. SVARBU: artimajam mirus ne namuose, jo kūnas gali būti perduotas kuriai nors laidojimo paslaugų bendrovei, tačiau Jūs turite teisę pasirinkti savo tiekėją, kuris pasirūpins velionio transportavimu ir tolimesniais laidojimo organizavimo darbais.

Gauti medicininę pažymą

Patvirtinus mirties faktą, išduodamas medicininis mirties PAŽYMA. Su ja ir mirusio asmens dokumentu reikia kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba), kur bus išduotas Medicininis mirties liudijimas

Pasiruošti laidojimui

Kreipiantis į mus, iškart suteikiame visą reikalingą informaciją. Laidotuvių planavimo detalės derinamos individualiai pagal Jūsų poreikius.

Pasirinkti laidojimo vietą

Pasirinkite, kuriose kapinėse ar kolumbariume norite palaidoti savo artimąjį, ir rezervuokite ten laidojimo vietą bei datą. Dėl leidimo palaidoti reikia kreiptis į seniūniją ar kitą leidimus laidoti išduodančią savivaldybės įstaigą.

Mirties faktą nustato:

 • Asmens sveikatos priežiūros specialybių gydytojai (visą parą).
 • Gydytojas patologas.
 • Gydytojas teismo medicinos ekspertas, jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė.
 • Gydytojų konsiliumas.
 • Skubios nestacionarinės medicinos pagalbos įstaigų slaugos specialistai.
 • Slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą, nesant gydytojo.

Kūno laikymas:

 • Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas joje ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.
 • Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka artimieji.
 • Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.
 • Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu ir laidojimu susijusių klausimų, kreipkitės telefonu +370 799 62 72.

Kūno gabenimas:

 • Namuose mirusio asmens kūnas į teritorinę lavoninę ar laidojimo paslaugas teikiančią įmonę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.
 • Viešoje vietoje mirusio asmens kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
 • Patvirtinus mirties faktą, asmens sveikatos priežiūros įstaiga išduoda medicininį mirties liudijimą. Jis išduodamas tą pačią dieną, nesvarbu, ar tai būtų savaitgalis, ar poilsio bei švenčių dienos.
 • Šis dokumentas nuo 2017 m. sausio 1 d. yra vienintelis mirties faktą konstatuojantis dokumentas. Atskiras popierinis mirties liudijimas nebeišduodamas. Medicininį mirties liudijimą galima pateikti visoms įstaigoms, susijusioms su laidotuvių organizavimu.
 • Svarbu – nuo 2017 m. sausio 1 d. mirties fakto nebereikia eiti registruoti į civilinės metrikacijos skyrių ar seniūniją.

Svarbu atsiminti:

Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai, arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų su laidotuvių organizavimų susijusių klausimų kreipkitės telefonu: +37067996272

Laidojimo kapinėse tvarka:

Lietuvoje beveik visos kapinės yra valstybinės.

Tik gimęs Lietuvos pilietis iškart gauna teisę į vietą kapinėse, todėl už žemę mokėti nereikia.

Rašytinį leidimą laidoti kapinėse mirusiojo kūną arba urną su mirusiojo palaikų pelenais, taip pat – skirti kolumbariumo nišą, išduoda savivaldybė arba seniūnija, jeigu joms pavesta prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias kapines ir kolumbariumus.

Leidimui gauti reikalingi dokumentai

 • Medicininis mirties liudijimas.
 • Laidojančio asmens prašymas.
 • Prašymą pildančio žmogaus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.