Laidojimo pašalpa

Padedame ir sutvarkome visus dokumentus laidojimo pašalpai gauti.

Vienkartinė laidojimo pašalpa (392 €) išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 val. nuo kreipimosi, jeigu yra kreipiamasi ne vėliau kaip per 10 dienų nuo mirties datos.

Laidojimo pašalpa skiriama mirus Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvoje gyvenusiam užsieniečiui, turėjusiam ilgalaikio gyventojo leidimą. Norint gauti laidojimo pašalpą, nereikia jokių papildomų dokumentų, kadangi apie mirusįjį informaciją Gyventojų registrui suteikia medicininį mirties liudijimą išdavusi asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Pašalpą skiria miestų ir rajonų socialinės paramos skyriai, dėl pašalpos gavimo galite kreiptis ir pagal artimojo buvusią gyvenamąją vietą, ir pagal savo gyvenamąją vietą. Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam faktiškai laidojusiam asmeniui arba įmonei, teikiančiai laidojimo paslaugas.

 • Laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje, seniūnijoje arba šių įstaigų interneto svetainėse pateiktos el. prašymo formos).
 • Jei pašalpą norite gauti mirties dieną, tačiau Gyventojų registre dar nėra duomenų apie mirtį, turėkite su savimi sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą.
 • Laidojančio asmens tapatybės dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • Jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas.
 • Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.
 • Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.
 • Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.
 • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą
 • Visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių) kūdikis.

Papildomą informaciją galite rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje