Atsisveikinimo scenarijai

Atsisveikinimas maldos namuose

Atsisveikinimas su velionio palaikais vyksta maldos namų aplinkoje – bažnyčioje, koplyčioje ar religinės bendruomenės namuose. Maldos namų aplinka velionio artimiesiems suteikia rimties ir religinį pojūtį. Atsisveikinimo metu dvasininkas aukoja šv. Mišias, artimiausi žmonės turi galimybę pasidalyti iš anksto apgalvotais pasisakymais ar prisiminimais. Maldos namuose semiamasi stiprybės ir išminties, padedančios išgyventi netektį, įvertinti likusius šalia ir palydėti artimą su šviesiomis mintimis. Po ceremonijos velionio palaikai (karstas ar urna) iškilmingai išnešami iš maldos namų ir pristatomi į laidojimo vietą. Ceremonija paprastai trunka apie valandą.

Atsisveikinimas šarvojimo salėje

Atsisveikinimas su velionio palaikais vyksta Jūsų pasirinktoje šarvojimo salėje. Rimties, ramybės ir santūrumo aplinka suteikia galimybę kiekvienam atėjusiam pabūti su velioniu, perduoti užuojautą artimiausiems žmonėms. Ceremonijai dvasingumo suteikia gėlės ir degančių žvakių šviesa. Artimiesiems pageidaujant, gali skambėti ramios instrumentinės arba vokalinės muzikos garsai. Pagal poreikį, poilsio kambarėlyje gali būti patiekiami gaivūs gėrimai, užkandžiai. Esant poreikiui suteikiama galimybė finansiškai prisidėti prie laidotuvių išlaidų padengimo pasinaudojant aukų dėžute. Po ceremonijos organizuojamas iškilmingas karsto ar urnos su velionio palaikais išlydėjimas iki automobilio, kuris velionio palaikus veža į laidojimo vietą. Ceremoniją gali lydėti dvasininkas, liturginės muzikos atlikėjai. Trukmė: nuo kelių valandų iki kelių parų.

Atsisveikinimas pasirinktoje erdvėje

Atsisveikinimas su velionio palaikais vyksta Jūsų pasirinktoje aplinkoje – restorane, galerijoje, namuose ar kitoje Jums arba velioniui brangioje vietoje. Šis pasirinkimas yra nulemtas konkrečių, individualių aplinkybių. Velionio artimieji ir ir kiti atsisveikinti atvykę asmenys neformalioje aplinkoje gali bendrauti, dalintis prisiminimais, pagerbti mirusį asmenį tyloje. Pagal pageidavimą organizuojamas muzikinis fonas, ekrane rodomos nuotraukos ar vaizdo įrašai su užfiksuotomis velionio gyvenimo akimirkomis. Laidotuvių organizatorius gali padėti pasirūpinti užkandžiais. Po ceremonijos karstas ar urna su velionio palaikais pristatomi į laidojimo vietą. Trukmė: iki 4 val.

Kur pašarvoti artimąjį:

Maloniai pagelbėsime organizuoti atsisveikinimą su Jūsų artimuoju Jūsų pasirinktoje šarvojimo salėje ir padėsime suplanuoti visą laidotuvių procesą.

Kur palaidoti artimąjį:

Karstas su mirusiojo palaikais laidojamas šeimos arba naujame kape. Urna su palaikų pelenais paprastai laidojama užkasant kape arba patalpinant į kolumbariumo nišą.